Port of Moerdijk innoveert: 1000 nieuwe, slimme én duurzame straatlantarens

Het Havenbedrijf Moerdijk vervangt ruim 1000 straatlantarens op het haven- en industrieterrein Moerdijk door een nieuw intelligent en duurzamer systeem. Met deze oplossing vermindert het energieverbruik, de CO2-uitstoot en de lichtvervuiling op het haven- en industrieterrein. En daarmee levert het een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsambities van het Havenbedrijf.

Het nieuwe dynamische systeem werkt met LED-verlichting. Het reageert door middel van sensoren op de aanwezigheid van mensen en verkeer: het dimt wanneer er geen verkeer is en licht op wanneer er verkeer aankomt. De verlichting is tevens op afstand bedienbaar. Op plaatsen of in situaties waar het nodig is, kan de verlichting feller worden ingesteld. Daarmee draagt het systeem ook bij aan de veiligheid op het haven- en industrieterrein. Door de keuze voor LED-verlichting en het bepalen van de lichtintensiteit door sensoren wordt aanzienlijk bespaard op energieverbruik.

Gefaseerde invoering na succesvolle proef
Het havenbedrijf heeft eerst een test gedaan met deze nieuwe verlichting. De ervaringen en resultaten waren positief. Daarom besloot het havenbedrijf de openbare verlichting in fases op het hele terrein van circa 2600 hectare te vervangen. Fase 1 omvat het middengebied Orionweg/Middenweg/Jupiterweg en is onlangs opgeleverd. In de komende jaren wordt de verlichting in het overige deel van het haven- en industrieterrein gefaseerd vervangen. De voornaamste gebiedsontsluitingswegen zijn nog dit jaar aan de beurt.

Related posts