“Navigare Necesse Est”

Varen is noodzakelijk of vrij vertaald: er moet gevaren worden.

Je zou dit mijn werkzame motto kunnen noemen. Als jongen stond ik Vlissingen al aan de waterkant en nam mij voor om loods te worden. Het is anders gelopen zoals zo vaak in het leven. Na een aanmelding , selectie en uiteindelijk een uitloting bij de Hogere Hotelschool in Scheveningen en een militaire diensttijd ben ik uiteindelijk in 1976 in de Rotterdamse haven beland. Via scheepsagenturen resp. cargadoorsbedrijf Gans Transport uiteindelijk bij toeval in de binnenvaartbranche uitgekomen.

Een zeer dynamische vervoerstak die een belangrijke rol in de Rotterdamse haven heeft gespeeld en nog dagelijks speelt. Een tak die van oudsher nauwe banden met de maritieme sector heeft.

Zonder binnenvaart geen Rotterdamse haven is misschien een boude stelling maar is wel te verdedigen. Het zijn vooral de uitstekende fluviale achterlandverbindingen die de binnenvaart-rol voor Rotterdam hebben bepaald. Wie weet nog dat de Waalhaven in het begin van de vorige eeuw gegraven is om de export van Duitse kolen te faciliteren die vervolgens per zeeboot werd door vervoerd ? Dit bekken geldt trouwens nog altijd als de grootste gegraven binnenhaven ter wereld !

De binnenvaart is eigenlijk in het hedendaagse containervervoer niet meer weg te denken. Als het dagelijkse container-pendelverkeer tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam over de weg zou moeten worden uitgevoerd dan… dan zou er sprake zijn van een ernstig logistiek infarct.

De haven kent behalve de binnenvaart vele vervoersdragers zoals het wegvervoer en het spoor..
De vertegenwoordigers van deze vervoerstakken vinden elkaar o.a. maandelijks bij de Marine Club Rotterdam ( MCR). Een vereniging voor leidinggevenden in de Rotterdamse haven die hun wortels hebben in de nautische industrie en / of aanverwante ( chemische) industrie en logistieke dienstverlening .

De MCR voorziet enerzijds in de behoefte om te netwerken in de Rotterdamse logistieke wereld maar anderzijds om informatie uit te wisselen en van elkaar te leren. De MCR streeft er tevens naar om interessante sprekers uit te nodigen die onze leden wellicht nieuwe gezichtspunten kunnen bieden.

De logistieke wereld staat de komende jaren voor grote uitdagingen en ladingstromen zullen veranderen. De logistieke spelers zullen hierop adequaat moeten reageren en anders zal marktwerking waarschijnlijk dit wel bewerkstelligen.

Deze ervaringen zullen naar ik hoop nog vele jaren bij de Marine Club Rotterdam door haar leden tijdens de maandelijkse bijeenkomsten worden uitgewisseld.

Dirk A. van der Plas
Voorzitter Marine Club Rotterdam.

Related posts