“In Rusland en de Oekraïne is het gebruikelijk dat men hard en veel studeert”

Graag zou ik willen beginnen met mij aan u voor te stellen.

Mijn naam is Andriy Fedoryaka en ik ben geboren in Oekraïne in de stad Donetsk.

In 2003 ben ik naar Nederland gekomen en woon in Vlissingen alwaar ik mijn opleiding op het CSW te Vlissingen heb afgemaakt, terwijl ik Nederlands heb geleerd.

Na mijn basisschool heb ik besloten om naar het VMBO-T te gaan en heb deze opleiding die normaal 4 jaar duurt in 2 jaar afgerond, wat niet altijd even gemakkelijk was gezien mijn kennis van de Nederlandse taal, maar door hulp van de leraren is dit toch goed gelopen.

Nu was het moment gekomen om een opleiding te gaan volgen en na lange gesprekken met kennissen en een kennismaking met het Maritiem Instituut de Ruyter waarbij mijn kennis van wiskunde en natuurkunde een goede basis vormde voor de opleiding heb ik besloten om de opleiding MAROF te gaan doen.

Het eerste jaar was erg moeilijk zeker omdat mijn kennis van de Nederlandse taal nog niet goed was en het soms erg moeilijk was om de lessen te kunnen volgend op dat niveau,maar door de hulp van mijn leraren heb ik gelukkig het eerste jaar goed af kunnen sluiten en vandaar ging het voor de resterende jaren steeds makkelijker ondanks het feit dat mijn kennis van de Nederlandse taal toch af en toe problemen met zich mee heeft gebracht zeker omdat ik toentertijd bijna elk technisch woord of uitdrukking op moest zoeken in een woordenboek om deze te kunnen begrijpen.

In Rusland en de Oekraïne is het wel gebruikelijk dat men hard en veel studeert

omdat daar alleen de beste studenten de kans krijgen om verder te kunnen met een studie en deze achtergrond welke ik toch had meegekregen heeft mij ook voor een deel zover gebracht dat ik mijn studie succesvol heb kunnen afsluiten zonder echte problemen.

Tijdens mijn stage heb ik bij Spliethoff gewerkt op het m/s Schippersgracht waar ik met erg veel plezier heb gewerkt zeker omdat de bemanning uit meerdere culturen bestond en het voor mij een erg leuke ervaring was om eens niet de enige buitenlander te zijn in een groep maar ook heeft deze stage mij meer inzicht gegeven in de problematiek van de verschillen in culturen waarmee ik toch eigenlijk dagelijks ben geconfronteerd alhoewel wel meestal op een heel positieve manier.

Het was ook leuk om met een Russische bemanning te varen omdat daar de verschillen zo duidelijk worden en het was voor mij interessant om beide kanten van de culturen zowel de Nederlandse als Russische te kunnen vergelijken met elkaar en ook dit was een goed leerproces voor mij waar ik ook in de toekomst veel voordeel uit kan halen.

Gezien mijn achtergrond opleiding en cultuur denk ik ook voor een rederij extra interessant te kunnen zijn omdat ik de verschillende culturen niet alleen ken maar ook begrijp en geleerd heb om deze te combineren en op een goede manier mee om te gaan wat mij ook de mogelijkheid geeft om als maritiem officier op een schip te varen met een multiculturele bemanning en daar op de juiste wijze leiding aan te kunnen geven als maritiem officier met een Oekraïense achtergrond en degelijke Nederlandse opleiding.

Na mijn opleiding ben ik een aantal weken naar mijn geboorte land op vakantie gegaan waar ik door mijn moeder werd opgebeld met de mededeling dat ik de KNVTS-prijs had gewonnen wat voor mij echt een grote verassing en eer was en ik ben hier ook erg dankbaar voor dat ik deze eer heb gekregen via mijn leraren en mijn school waar ik met zoveel plezier heb gestudeerd.

Hierbij heb ik mij ook wel afgevraagd waarom ik de prijs heb gewonnen omdat ik niet de allerbeste student ben geweest en zal daarom deze prijs koesteren als een extra waardering voor het feit dat ik ondanks de verschillen in cultuur en achterstand met betrekking tot de Nederlandse taal mijn diploma heb gehaald.

Graag wil ik hierbij ook iedereen die mij gedurende al de afgelopen jaren hebben gesteund, geholpen en moeite voor mij hebben gedaan hartelijk bedanken en ben er zeker van dat ik hen niet zal teleurstellen.

Related posts