Damen over de arbeidsmarkt in de scheepsvaart

De vraag naar mensen met een technische opleiding is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid.
De uitstroom van gepensioneerden en te weinig instroom van nieuwe mensen in de technische sector hebben grote gevolgen voor het bedrijfsleven, en dus ook de concurrentiekracht van Nederland.

Als CEO van de grootste scheepbouwer van Nederland en lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Platform Bèta Techniek heeft Kommer Damen een uitgesproken visie op het belang van technisch onderwijs. Young Maritime International sprak met Kommer Damen over de vraag naar technische vakmensen, en het belang om jongeren aan te moedigen voor het kiezen van scheepvaart en techniek.

“Mijn wens is dat jongeren worden aangemoedigd om keuze te maken voor dit vak. Scheepvaart en Techniek zijn geweldig”

Kommer Damen legt uit dat het huidige technische onderwijs in Nederland van zeer hoge kwaliteit is. Hoewel vooral aantal studenten op universitair niveau is gestegen (TU Delft heeft bijvoorbeeld de afgelopen tien jaar een groei van 80% gezien in het aantal studenten), is ook de kwaliteit van het HBO niveau en bijvoorbeeld het STC aanzienlijk verbeterd in de afgelopen jaren. Toch moet volgens Kommer Damen de absolute kennis voor techniek gaan toenemen: “we hebben te weinig afgestudeerden in het technisch onderwijs, en de vraag vanuit de scheepsbouw maar ook bij toeleveranciers is heel groot”.

Het tekort van mensen op dit vakgebied is aanzienlijk. Een groot deel van de mensen werkzaam in Nederland komen dan ook uit andere landen, zoals bijvoorbeeld Polen, Roemenië, Vietnam en China. Kommer Damen geeft aan dat deze mensen heel goed werk leveren. Om aan de vraag naar technische vakmensen te kunnen voorzien, is het volgens hem verder belangrijk dat jongeren in Nederland al vanaf het basisonderwijs kennis maken met het vak. Ook zijn er diverse programma’s die vrouwen aanmoedigen om voor een technisch vak te kiezen.

Brancheverenigingen doen ook steeds meer om jongeren te werven voor de scheepvaartsector.
Kommer Damen noemt bijvoorbeeld de verschillende evenementen die door hen jaarlijks worden georganiseerd om kinderen kennis te laten maken met techniek en scheepsbouw, zoals het Game On evenement, dat in Juni in 2013 werd georganiseerd. Op deze twee dagen stonden de mogelijkheden in de techniek centraal. Samen met scholen uit de regio wilden werkgevers jongeren techniek laten zien, doen, en beleven.

De Overheid financiert het Platform, dat is hun rol. En de Overheid zorgt voor de uitvoering, voldoende capaciteit en kwaliteit van het Technisch Onderwijs. Verder zou er volgens Kommer Damen meer aandacht voor het onderwerp gevraagd kunnen worden door middel van bijvoorbeeld Tv-spotjes.

Ook grote bedrijven zetten zich actief in om jongeren enthousiast te maken voor techniek; Zij organiseren bijvoorbeeld Open Dagen, Vaardagen en andere evenementen. Daarnaast zijn er de zogenaamde Bedrijfsscholen. De deelname aan dit soort evenementen is over het algemeen groot en de reacties vaak heel positief. Deze activiteiten vervullen volgens Kommer Damen dan ook een belangrijke rol, niet in de minste plaats omdat zij ook de ouders betrekken in het enthousiasme voor techniek: “voor ouders is het belangrijk dat de informatie goed toegankelijk is, zodat zij hun kinderen kunnen inspireren voor techniek”.

Tot slot benadrukt Kommer Damen het belang van technisch onderwijs op de lange termijn: “De vraag naar zeer goed gekwalificeerd personeel zal blijven toenemen. Er banen zijn er genoeg. Denk maar eens aan het transport van gas, elektriciteit, en de groei van mobiliteit. Ook op het gebied van veiligheid, de marine, de kustwacht, de beveiliging van grenzen, bagger, offshore, en zandwinning is er groei.
We hebben jong talent hard nodig!”

Related posts